Ana sayfa Güzel Sözler Yavuz Sultan Selim Sözleri – Şiirleri – Hayatı – Seferleri

Yavuz Sultan Selim Sözleri – Şiirleri – Hayatı – Seferleri

4053
0
Yavuz Sultan Selim Sözleri - Şiirleri - Hayatı - Seferleri
Yavuz Sultan Selim Sözleri - Şiirleri - Hayatı - Seferleri

Yavuz Sultan Selim Sözleri – Şiirleri – Hayatı – Seferleri

Yavuz Sultan Selim Sözleri Kısa, Yavuz Sultan Selim Sözleri Facebook, Yavuz Sultan Selim Sözleri Anlamlı, Yavuz Sultan Selim Şiirleri, Yavuz Sultan Selim Resimli Sözleri 2019, Padişah Sözleri

Yavuz Sultan Selim Sözleri sayfamızda sizlere Yavuz Sultan Selim’in söylediği en güzel sözlerden bir sayfa hazırladık. Bu yazımızdaki Yavuz Sultan Selimin anlamlı sözlerini arkadaşlarınızla whatsapp, twitter ve facebook üzerinden paylaşabilirsiniz.

Anlamlı Yavuz Sultan Selim Sözleri

Cesaretiyle yaşamayan esaretiyle ölür.

Haine cesaret veren merhamet, zulme yakındır.

Cesaret insanı zafere, kararsızlık tehlikeye, korkaklık ise ölüme götürür.

Mısır’ı aldık, lâkin Sinan Paşa’yı kaybettik!

Biz bunca meşakkate alkış uğruna katlanmadık, halis niyetimiz rızayı ilahidir.

Devletleri yıkan tüm hatanın altında, nice gururun gafleti yatar.

Ümit eliyle mustafa(s.a.v.)’nin eteğine yapışan herkes güneş gibi ayağını feleğin üstüne başar.

Yavuz Sultan Selim Sözleri - Şiirleri - Hayatı - Seferleri
Yavuz Sultan Selim Söz leri – Şiirleri – Hayatı – Seferleri

Âlimlerin bindiği atın ayağından üstümüze sıçrayan çamur, şerefimizdir.

Ümit sabahı mustafa(s.a.v.)’nin güzel yüzüdür. Gayıp sırları o’nun ârif olan gönlünden doğar.

Ben Allah’ın (c.c.) emirlerini yerine getirmek, zulüm görenlere yardım etmek için zırh giydim, kılıç kuşandım.

Yavuz Sultan Selim Sözleri - Şiirleri - Hayatı - Seferleri
Yavuz Sultan Selim Sözleri – Şiirleri – Hayatı – Seferleri

Vükela (vekillerin) ve ümeranın (amirlerin) süslü elbiseler giymesi padişahlarına tâzimden ileri gelir.Biz ALLAH(c.c.)’tan başka kime tâzime mecburuz ki bu külfeti ihtiyâr edelim?Bizim padişahımız ALLAH(c.c.), vücudu saran elbiseye değil,içindeki imâna bakar.(Sade giyinmesinin nedeni sorulduğunda)  

Ben devletime isyan edenlerle uğraşıyorum. Devletime isyan eden kişi oğlum Süleyman da olsa kellesini alırım.

Ey canım, eğer sana Selimi gibi yüz tane devlet ve saltanat dâhi verilse cihana bağlanıp dosttan uzak olma.

Benim için, o mübarek makamların hizmetçisi olmaktan daha büyük şeref olamaz. Bana hadimül-haremeyn “kutsal yerlerin-mekke medine- hizmetçisi” deyin.

Yavuz Sultan Selim Şiirleri

Yavuz Sultan Selim Sözleri - Şiirleri - Hayatı - Seferleri
Yavuz Sultan Selim Şiirleri – Hayatı – Seferleri

Seven insan neylesin

Seven insan neylesin
Hemen derdin söylesin
Ya korkarsa neylesin
Hiç korkmasın söylesin Aşk Sözleri

Didar Olur

Sanma sakın herkesi sen sadıkane yar olur
Herkesi sen dost mu sandın belki ol ağyar olur
Sadıkane belki ol âlemde bir serdar olur
Yar olur ağyar olur serdar olur didar olur

Gazel
Gözlerimden aktı deryâlar gibi yaşım benim
Dostlar çok nesne gördü onmadık başım benim

Geçmek için seyl-i eşkimden hayâlim askeri
Bir direkli iki gözlü köprüdür kaşım benim

Her gece altun benekli âsmânîler giyip
İşbu çarh-ı pîre-zen olmuşdur oynaşım benim
Ben gedâ gurbet diyârında kalırdım yalınız
Mihnet ü derd ü belâ olmasa yoldaşım benim
Ey felek dokuz dolu câm içmeyince Han Selîm
Dehr içinde olmadı hergiz ayakdaşım benim

Yavuz Sultan Selim Kimdir?

Yavuz Sultan Selim, 10 Ekim 1470’de Amasya’da dünyaya geldi. Babası II. Bayezid, annesi Dulkadırlı ailesinden Aişe Hatun’du. Şehzadeliği Amasya’da geçen Yavuz Sultan Selim, devrin önemli âlimlerinden Arap ve Fars Dili ile yüksek din ve fen dersleri aldı. Devlet idaresi ve askeri konularda eğitim alması için Trabzon Valiliği’ne atandı.

24 Nisan 1512’de Osmanlı Devleti’nin başına geçti. Yavuz Sultan Selim tahta geçtikten hemen sonra 1512 ve 1513 yılları arasında Şah İsmail sorununu halletti. Safevi Devleti’ne karşı düzenlediği seferler ile ülkenin doğu kesiminin güvenliğini sağladı. Doğu sınırları güvence altına alındıktan sonra Macar, Eflak, Boğdan, Venedik ve Mısır elçileriyle görüşüp yürürlükte olan barış antlaşmalarını devamı için görüşmeler düzenledi.

Bu sırada Şah İsmail, doğuda Akkoyunlu Devleti’ni yıkmıştı. Yavuz Sultan Selim 1514 yılında İran seferine çıktı. 23 Ağustos 1514’te Safevilerle yapılan Çaldıran Savaşı sonucunda Safevi devleti yenildi. Sultan Selim’in Tebriz’e girmesi ile Şah İsmail kaçtı.

Kısa bir süre sonra Anadolu’daki ve yeni ele geçirilen topraklardaki hakimiyetin kuvvetlenmesi için Dulkadıroğlu Beyliği’ne son verildi. Safevi Devleti’nin Memlük Devleti ile ittifak yapmasından dolayı Yavuz Sultan Selim ikinci doğu seferine çıktı. Osmanlı ordusu kısa zamanda Mısır sınırlarına dayanmıştı. Mısır hükümdarı Kansu Gavri yenilerek öldürüldü. 24 Ağustos 1516’da Mercidabık zaferinden sonra Suriye Osmanlı topraklarına katıldı. 22 Ocak 1517’de ise Ridaniye Savaşı kazanıldı. Bu savaşla birlikte Memlük Devleti yıkıldı.

24 Ocak 1517’de Kahire’nin alınmasından sonra Yavuz Sultan Selim Kahire’de Memlük Devleti’ne bağlı bulunan Abbasilerden halifeliği aldı. Yavuz Sultan Selim’in halifeliği alması ile Kahire’de bulunan kutsal emanetler Osmanlı Devleti’nin başkenti olan İstanbul’a getirildi. Böylece ilk halife olan Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim oldu. “Aslan Pençesi” adı verilen bir çıban yüzünden vefat etti. Ölümünden sonra yerine oğlu Kanuni Sultan Süleyman geçti.Manalı Sözler – Whatsapp Sözleri – Anlamlı Sözler

Sayfa İçeriği

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here